• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Sáng ngày 29/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam đã công bố Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2018 ở Việt Nam (ICT Index 2018). Theo báo cáo, tỉnh Nam Định xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2017; trong đó chỉ số về dịch vụ công trực tuyến xếp thứ 30/63, tăng 24 bậc; chỉ số ứng dụng CNTT xếp thứ 37/63, tăng 13 bậc; hạ tầng kỹ thuật xếp thứ 32/63, tăng 10 bậc...

Báo cáo Viet Nam ICT Index 2018 cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại. Năm 2018, ở khối bộ, các cơ quan ngang bộ, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu. Ở khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước, tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây  là năm thứ 13 Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam – Vietnam ICT Index được thực hiện bởi Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam.

Xem toàn bộ báo cáo tại đây.


Tin đã đăng

    Tin liên quan

      Top