• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Sáng 03/7/2018, tại Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khai trương Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ

Sáng 03/7/2018, tại Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khai trương Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí: đ/c Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Bạch Ngọc Chiến – Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đ/c Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Dự án phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh. Theo đó, quy mô của Dự án được đầu tư trên hai lĩnh vực chính là hệ thống phần cứng (trang thiết bị CNTT tại: 18 sở, ngành, 10 huyện và thành phố, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh) và hệ thống phần mềm (Phần mềm Cổng cung cấp dịch vụ hành chính công; Hệ thống một cửa điện tử; Cổng thông tin điện tử). Dự án được khởi động từ tháng 6/2017 và đã hoàn thành giai đoạn 1.

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được cài đặt, vận hành tại địa chỉ: http://dichvucong.namdinh.gov.vn; tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gồm: 1.744 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 820 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 28 lớp tập huấn cho 840 lượt cán bộ, công chức, viên chức và 1 lớp cho 50 cán bộ quản trị hệ thống của các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố. Bên cạnh đó, Sở TT&TT còn tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời người sử dụng sẽ được hướng dẫn cụ thể khi  truy cập vào địa chỉ trên.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thêm nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song các chỉ số về sẵn sàng ứng dụng CNTT của tỉnh vẫn còn ở mức thấp, do đó hiệu quả thu hút đầu tư chưa cao. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần chủ động, tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT, vận hành có hiệu quả Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo liên thông giữa các cấp, các ngành, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt, nhanh chóng tại “một cửa” duy nhất. Nhấn mạnh Chính phủ điện tử lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đối với chất lượng hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, không những không “xa dân” mà phải thực sự “gần dân”, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia thực hiện; tăng cường đào tạo cán bộ cả về chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.


Tin đã đăng

    Tin liên quan

      Top