• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Nhập từ khóa:
Đơn vị:
Lĩnh vực:
Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Lĩnh vực Thủ tục Đơn vị
000.00.11.H40-220812-0171 Trần Văn Tuấn Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
  Danh sách hồ sơ chờ trả kết quả
Top