• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
Chương trình LTV – Store tích luỹ điểm dành cho Hệ Thống Phân Phối.
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI - Từ 20/01/2022 đến 25/12/2024

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Khách Hàng thân thiết
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECOHALO VIỆT NAM - Từ 01/07/2022 đến 01/08/2024

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ - Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc giá trị mua hàng, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoặc các hình thức khác

Mua máy nước nóng Panasonic tặng mô hình
Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam - Từ 10/07/2022 đến 31/03/2024

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Mua máy nước nóng Panasonic tặng mô hình
Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam - Từ 10/07/2022 đến 31/03/2024

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Mua máy nước nóng Panasonic tặng mô hình
Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam - Từ 26/09/2022 đến 31/03/2024

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Công ty TNHH dược phẩm Vimedco khuyến mại tặng hàng hóa, sản phẩm.
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO - Từ 01/10/2022 đến 01/10/2024

Khuyến mại tặng hàng hóa, sản phẩm khi mua hàng hóa sản phẩm.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DÀNH CHO SẢN PHẨM GEL XOA GIẢM ĐAU SKORCAIN VÀ DUNG DỊCH XỊT XOANG SINUTAS.
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO - Từ 19/10/2022 đến 01/10/2024

Khuyến mại tặng hàng hóa, sản phẩm khi mua hàng hóa sản phẩm.

Dụng cụ đi kèm đẩy thủy tinh thể nhân tạo
CÔNG TY TNHH MINH TUỆ - Từ 03/11/2022 đến 31/10/2030

Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Công ty TNHH dược phẩm Vimedco khuyến mại tặng hàng hóa, sản phẩm.
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO - Từ 01/01/2023 đến 01/10/2024

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Quà tặng dành cho Thành Viên mới tích cực (MAP) và Bảo Trợ MAP (MAP Sponsor) năm 2023
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM - Từ 01/01/2023 đến 31/03/2024

Tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền (có kèm theo việc mua bán hàng hóa).

1 2 3 4 5  ... 
Top