• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
Hỗ trợ Thủ tục hành chính
Sở Xây dựng
Địa chỉ :112 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.
Đường dây nóng :0228.3649675
Email :soxd@namdinh.gov.vn
Top