• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 40 Mạc Thị Bưởi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Số điện thoại: 0228.321.2222.

 

LỊCH TRỰC CBNV TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Từ ngày 08 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021)
STT Đơn vị công tác  Họ và tên Số điện thoại Ngày trực Ghi chú
1 Sở Kế hoạch và ĐT Trần Huy Hiệu 0913.252.823 Thứ 4, 6  
Nguyễn Tài Công 0944.419.488 Thứ 4  
Nguyễn Xuân Thiên 0912.323.736 Sáng thứ 3  
Đinh Văn Minh 0913.619.677 Chiều thứ 3  
Hà Vũ Tùng 0946.828.393 Thứ 5  
Đỗ Thị Hiền Lương 0975.238.728 Thứ 2, 5  
Vũ Ngọc Đăng 0916.207.255 Thứ 6  
Nguyễn Tiến Sơn 0944.419.488 Thứ 2  
Trần Văn Biên 0985.322.827 Thứ 3  
2 Sở LĐTB và XH Nguyễn Thị Tuyết Thêu 0973.318.856  Thứ 2, 4, 6  
Nguyễn Thu Hà 0943.932.898 Thứ 3, 5  
3 Sở Xây Dựng Hà Thanh Hải 0945.552.822 Cả tuần   
4 Ban QL các  KCN Hà Thị Thu Huyền 0914.408.286 Thứ 2, 3  
Trần Đại Nghĩa 0918.616.257 Thứ 4, 5  
Nguyễn Thị Tươi 0917.841.389 Thứ 6  
5 Sở Thông tin và TT Đoàn Thị Hoàn 0986.709.722  Cả tuần  
Đào Phương Anh 0989.769.068    
6 Sở Công thương Đinh Lan Hương 0948.126.992 Cả tuần  
Ngô Thanh Chương 0913.054.066    
7 Sở Tài nguyên và MT Lương Việt Nam 0962.089.866 Thứ 3, 5  
Nguyễn Hoàng Hiệp 0944.922.299  Thứ 2, 4,6  
8 Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hạnh 0906.187.989 Cả tuần  
       
9 Sở Văn hóa Thể thao và DL Triệu Thị Lan 0919.948.111 Thứ 2, sáng thứ 6  
Đinh Thị Khánh 0388.094.539 Thứ  5  
       
Trần Thị Quỳnh Trang 0917.840.000 Thứ 3, chiều thứ 6  
Trương Thị Huệ 0984.443.479 Thứ 4  
10 Sở Tư Pháp  Lâm Mọc 0944.915.592 Cả tuần   
11 Sở Khoa học và CN Phạm Thúy Anh 0914.362.869 Thứ 4  
Trần Duy Hậu 0977.744.604 Thứ 2  
Nguyễn Văn Trung 0988.906.909 Thứ 3  
Phạm Thị Phương 0913.595.198 Thứ 5  
  Đỗ Thị Thu Huyền 0344.514.001 Thứ 6  
12 Sở Giao thông VT Phạm Thành Đồng 0918.449.781 Cả tuần   
Trần Hoàng Hà 0944.448.335 Cả tuần   
13 Sở Giáo dục và ĐT Trịnh Thị Loan 0989.230.930 Cả tuần   
14 Sở Nội vụ Trần Thị Thu Hằng 0946.080.266 Thứ 3  
Lưu Thu Hằng 0369.113.455 Thứ 5  
Trần Tất Thắng 0912.987.057 Thứ 2  
Trần Thị Hương 0888.882.121 Thứ 6  
Trần Thị Hiên 0986.846.944 Thứ 4  
15 Sở Tài Chính Phạm Kim Thoa 0919.059.693 Cả tuần   
16 Sở Y Tế Nguyễn Thị Hồng Chuyên 0985.305.584 Cả tuần  
       
17 Công an tỉnh Dương Thị Huyền 0989.955.368 Cả tuần   
18 Bảo hiểm xã hội tỉnh  Phạm Thị Lan Hương 0916.845.600 Thứ 2, 5  
Nguyễn Thị Hương Sen 0906.165.123 Thứ 4  
Nguyễn Thị Thu Hằng 0948.705.909 Thứ 3, 6  
19 Điện lực tỉnh Trần Ngọc Hưng 0968.507.171 Cả tuần   
20 Bưu điện tỉnh  Nguyễn Thúy Hường 0945.075.275 Cả tuần   
  Trực kỹ thuật Trương Công Hiệp 0983.669.710 Cả tuần  

 

Top