• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 40 Mạc Thị Bưởi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Số điện thoại: 0228.321.2222;

I. Ban Giám đốc Trung tâm

1. Bà: Chu Thị Hồng Loan

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại đi động: 

2. Ông: Nguyễn Phúc Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0969.568.883

3. Vũ Thị Lụa

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại đi động: 0919.400.467

II. Công chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm

LỊCH TRỰC CBNV TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020)
STT Đơn vị công tác  Họ và tên Số điện thoại Ngày trực Ghi chú
1 Sở Kế hoạch và ĐT Trần Huy Hiệu 0913.252.823 Thứ 2,4  
Hà Việt Thái  0983.198.945 Thứ 4  
Nguyễn Xuân Thiên 0912.323.736 Sáng thứ 3  
Đinh Văn Minh 0913.619.677 Chiều thứ 3  
Hà Vũ Tùng 0946.828.393 Thứ 5  
Đặng Thị Phương Mai 0888.911.687 Thứ 3  
Đỗ Thị Hiền Lương 0975.238.728 Thứ 5  
Ngô Thị Hòa 0904.777.990    
Vũ Ngọc Đăng 0916.207.255 Thứ 2  
2 Sở LĐTB và XH Trần Thị Huyền Châu 0943.664.097 Cả tuần   
3 Sở Xây Dựng Hà Thanh Hải 0945.552.822 Cả tuần   
4 Ban QL các  KCN Nguyễn Thị Tươi 0917.841.389 Thứ 6  
Ngô Thị Hà Giang 0942.920.022 Thứ 3, 5  
Khương Đức Hạnh 0816.734.539 Thứ 2, 4  
5 Sở Thông tin và TT Đoàn Thị Hoàn 0986.709.722 Cả tuần   
6 Sở Công thương Đinh Lan Hương 0948.126.992 Cả tuần   
7 Sở Tài nguyên và MT Phạm Thị Phương Hoa 0941.088.882 Thứ 2, 3, 5  
Vũ Thị Trang 0902.000.379 Thứ 4, 6  
8 Sở Nông nghiệp và PTNT        
Đặng Vân Anh 0844.878.910 Cả tuần   
9 Sở Văn hóa Thể thao và DL Lưu Thị Thu Hằng  0979.668.662 Thứ 2  
Tạ Thị Phượng 0982.927.069 Thứ  4,5  
Trần T Hương Giang 0913.804.357 Thứ 3,6  
10 Sở Tư Pháp  Phạm Hiệp 0986.253.547 Cả tuần   
11 Sở Khoa học và CN Phạm Thị Phương 0913.595.198 Thứ 2, 4  
Nguyễn Viết Tuấn 0987.609.369 Thứ 3  
Nguyễn Văn Trung 0988.906.909 Thứ 5  
Mai Kim Quý 0943.913.628 Thứ 6  
12 Sở Giao thông VT Phạm Thành Đồng 0972.093.781 Cả tuần   
Trần Hoàng Hà 0944.448.335 Cả tuần   
13 Sở Giáo dục và ĐT Trịnh Thị Loan 0989.230.930 Cả tuần   
14 Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thơm 0916.111.720 Thứ 2, 4,6   
Trần Tất Thắng 0912.987.057 Thứ 3  
Đặng Xuân Hoàn 0945.119.377 Thứ 5  
15 Sở Tài Chính Lê Duy Linh 0904.234.118 Cả tuần   
16 Sở Y Tế Lê Thị Huyền  0917.958.586 Cả tuần  
17 Công an tỉnh Dương Thị Huyền 0989.955.368 Cả tuần   
18 Bảo hiểm xã hội tỉnh  Phạm Thị Lan Hương 0916.845.600 Thứ 4  
Nguyễn Thị Hương Sen 0906.165.123 Thứ 2, 5  
Nguyễn Thị Thu Hằng 0948.705.909 Thứ 3  
19 Điện lực tỉnh Trần Ngọc Hưng 0968.507.171 Cả tuần   
20 Bưu điện tỉnh  Nguyễn T Thu Hương 0943.921.801 Cả tuần   
  Trực kỹ thuật Trương Công Hiệp 0983.669.710 Cả tuần  

 

Top