• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 40 Mạc Thị Bưởi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Số điện thoại: 0228.321.2222.

 

LỊCH TRỰC CBNV TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
STT Đơn vị công tác  Họ và tên Số điện thoại Ngày trực Ghi chú
1 Sở Kế hoạch và ĐT Lĩnh vực ĐK thành lập HĐ DN, lĩnh vực đăng ký thành lập và HĐ liên minh HTX
Trần Huy Hiệu 0913.252.823 Thứ 4, 6  
Đỗ Thị Hiền Lương 0975.238.728 Thứ 2, 5  
Nguyễn Xuân Thiên 0912.323.736 Sáng thứ 3  
Đinh Văn Minh 0913.619.677 Chiều thứ 3  
Lĩnh vực đầu tư tại VN, lĩnh vưc đầu tư bằng nguồn vốn ODA, lĩnh vực đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư, lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực đầu tư công
Hà Vũ Tùng 0946.828.393    
Nguyễn Tài Công 0944.419.488 Thứ 6  
Nguyễn Thị Mơ 033.299.883 Thứ 5  
Nguyễn Tiến Sơn 0944.419.488 Thứ 3  
Trần Văn Biên 0985.322.827 Thứ 4  
Trần Thị Mỹ Ngọt 0363.695.398 Thứ 2  
2 Sở LĐTB và XH Nguyễn Thị Tuyết Thêu 0973.318.856 Cả tuần  
Nguyễn Thu Hà 0943.932.898    
3 Sở Xây Dựng Phạm Hải Triều 0972.715.650 Thứ 2  
Nguyễn Thị Hạnh 0916811477 Thứ 3  
Trần Đăng Hoàng 0916112772 Thứ 4  
Vũ Thị Phương 0974564863 Thứ 5  
Hà Thanh Hải 0945552822 Thứ 6  
4 Ban QL các  KCN Vũ Văn Quang 0972438789 Thứ 2, 3  
Trần Đại Nghĩa 0918.616.257 Thứ 4, 5  
Nguyễn Thị Tươi 0917.841.389 Thứ 6  
5 Sở Thông tin và TT Đoàn Thị Hoàn 0986.709.722 Cả tuần  
Đào Phương Anh 0989.769.068    
6 Sở Công thương Đinh Lan Hương 0948.126.992 Cả tuần  
Ngô Thanh Chương 0913.054.066    
7 Sở Tài nguyên và MTLã Th Vũ Thị Trang 0902.000.379 Thứ 4, 5, 6  
Hoàng Việt Hùng 0944.220.981  Thứ 2, 3  
8 Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Thị Mơ 0982.075.288 Cả tuần  
       
9 Sở Văn hóa Thể thao và DL Tạ Thị Phượng 0982.927.069 Thứ 6  
Đinh Thị Khánh 0388.094.539 Thứ 4  
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0826.872.468 Thứ 5  
Trần Thị Quỳnh Trang 0917.840.000 Thứ 3  
Trương Thị Huệ 0984.443.479 Thứ 2  
10 Sở Tư Pháp         
Trần Văn Lý 0945586645 Cả tuần  
11 Sở Khoa học và CN Mai Kim Quý 0943.913.628 Thứ 4  
Nguyễn Thị Xuyến 0945.094.888 Thứ 2  
Nguyễn Văn Trung 0988.906.909 Thứ 3  
Nguyễn Viết Tuấn 0853.738.696 Thứ 5  
Lưu Mạnh Hùng 0915.248.165 Thứ 6  
12 Sở Giao thông VT Phạm Thành Đồng 0918.449.781 Cả tuần   
Trần Hoàng Hà 0944.448.335 Cả tuần   
13 Sở Giáo dục và ĐT Nguyễn Thế Huyên 0987.081.966    
Phạm Quang Tùng 0915.004.790    
Vũ Thị Mai Huế 0912.807.701    
Đỗ Thanh Hữu 0989.294.892    
Mai Văn Thái 0916027639    
  Phạm Thị Xuân Thủy 0915.755.782 Cả tuần  
14 Sở Nội vụ Trần Thị Thu Hằng 0946.080.266 Thứ 3  
Lưu Thu Hằng 0369.113.455 Thứ 5  
Mai Ngọc Anh 0948.461.808 Thứ 2  
Trần Thị Hương 0888.882.121 Thứ 6  
Trần Thị Hiên 0986.846.944 Thứ 4  
15 Sở Tài Chính Nguyễn Văn Viên 0977.912.797 Cả tuần   
16 Sở Y Tế Nguyễn Xuân Trường 0912.052.771    
Trần Thị Thanh Bình 0917.324.468 Cả tuần  
17 Công an tỉnh Dương Thị Huyền 0989.955.368 Cả tuần   
Trần Thị Kim Anh 0912.024.937 Cả tuần  
Trương Thị Hải Yến 0943.966.622 Cả tuần  
Phạm Thu Thảo 0941.156.088 Cả tuần  
18 Bảo hiểm xã hội tỉnh  Nguyễn Thị Mai Lan 0912.248.941 Thứ 2, 6  
Phạm Trang Nhung 0945.750.924 Thứ 3, 5  
Nguyễn Thị Thu  0916.047.886 Thứ 4  
19 Điện lực tỉnh Trần Ngọc Hưng 0968.507.171 Cả tuần   
20 Bưu điện tỉnh  Nguyễn Thúy Hường 0945.075.275 Cả tuần   
  Trực kỹ thuật Trương Công Hiệp 0983.669.710 Cả tuần  

 

Top