• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

71359 hồ sơ

Đã xử lý

68241 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10521

Hồ sơ đã xử lý

10755

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7890

Hồ sơ đã xử lý

7281

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10440

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11382

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12017

Hồ sơ đã xử lý

12306

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3598

Hồ sơ đã xử lý

3461

99.6 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/08/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Bà Triệu 951 1 950 728 222 0 100,00% 0 0 0 1
UBND phường Cửa Bắc 2963 0 2963 2516 444 2 99,93% 0 0 0 1
UBND phường Cửa Nam 566 0 566 442 121 3 99,47% 0 0 0 0
UBND phường Hạ Long 1817 3 1814 1160 616 37 97,96% 0 0 1 3
UBND phường Lộc Hạ 2288 0 2288 1496 788 4 99,83% 0 0 0 0
UBND phường Lộc Hòa 902 0 902 823 73 6 99,33% 0 0 0 0
UBND phường Lộc Vượng 535 1 534 309 221 1 99,81% 0 0 0 4
UBND phường Mỹ Xá 5156 0 5156 4124 1020 2 99,96% 7 0 0 3
UBND phường Năng Tĩnh 1618 1 1617 1089 505 24 98,52% 0 0 0 0
UBND phường Ngô Quyền 270 3 267 157 99 12 95,52% 1 0 1 0
UBND phường Nguyễn Du 728 1 727 523 202 3 99,59% 0 0 0 0
UBND phường Phan Đình Phùng 271 0 271 165 85 21 92,25% 0 0 0 0
UBND phường Quang Trung 3140 0 3140 2773 363 4 99,87% 0 0 0 0
UBND phường Thống Nhất 1316 1 1315 1086 229 0 100,00% 0 0 0 1
UBND phường Trần Đăng Ninh 2858 0 2858 747 2110 1 99,97% 0 0 0 0
UBND phường Trần Hưng Đạo 990 1 989 479 495 15 98,48% 0 0 0 1
UBND phường Trần Quang Khải 1563 0 1563 1330 224 9 99,42% 0 0 0 0
UBND phường Trần Tế Xương 2023 0 2023 1570 449 3 99,85% 0 0 0 1
UBND phường Trường Thi 3007 0 3007 2178 825 4 99,87% 0 0 0 0
UBND phường Văn Miếu 2839 2 2837 1234 1587 18 99,37% 0 0 0 0
UBND phường Vị Hoàng 866 0 866 26 840 0 100,00% 0 0 0 0
UBND phường Vị Xuyên 3463 0 3463 2916 518 29 99,16% 0 0 0 0
UBND Thành phố Nam Định 3244 140 3104 2690 480 0 100,00% 44 0 2 28
UBND xã Lộc An 1501 1 1500 164 1332 5 99,67% 0 0 0 0
UBND xã Nam Phong 408 3 405 163 194 49 87,93% 0 0 2 0
UBND xã Nam Vân 1155 57 1098 551 602 1 99,91% 0 0 1 0
Top