• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

95220 hồ sơ

Đã xử lý

91089 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

13599

Hồ sơ đã xử lý

14296

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Bà Triệu 1199 1 1198 941 254 0 100,00% 3 0 0 1
UBND phường Cửa Bắc 3666 0 3666 3125 537 3 99,92% 0 0 0 1
UBND phường Cửa Nam 744 0 744 543 198 3 99,60% 0 0 0 0
UBND phường Hạ Long 2349 3 2346 1587 718 38 98,38% 1 1 1 3
UBND phường Lộc Hạ 2928 0 2928 2018 906 4 99,86% 0 0 0 0
UBND phường Lộc Hòa 1148 0 1148 1059 83 6 99,48% 0 0 0 0
UBND phường Lộc Vượng 647 1 646 367 275 1 99,84% 0 0 0 4
UBND phường Mỹ Xá 6282 0 6282 5028 1251 0 100,00% 0 0 0 3
UBND phường Năng Tĩnh 2035 1 2034 1368 643 24 98,82% 0 0 0 0
UBND phường Ngô Quyền 337 3 334 202 122 12 96,43% 0 0 1 0
UBND phường Nguyễn Du 851 1 850 614 226 10 98,82% 1 0 0 0
UBND phường Phan Đình Phùng 306 0 306 183 102 21 93,14% 0 0 0 0
UBND phường Quang Trung 3870 0 3870 3337 527 4 99,90% 2 0 0 0
UBND phường Thống Nhất 1764 1 1763 1520 243 0 100,00% 0 0 0 1
UBND phường Trần Đăng Ninh 3467 0 3467 1118 2347 1 99,97% 1 0 0 0
UBND phường Trần Hưng Đạo 1202 1 1201 576 610 15 98,75% 0 0 0 1
UBND phường Trần Quang Khải 2181 0 2181 1942 230 9 99,59% 0 0 0 0
UBND phường Trần Tế Xương 2711 0 2711 2094 606 4 99,85% 6 0 0 1
UBND phường Trường Thi 4992 0 4992 3465 1523 4 99,92% 0 0 0 0
UBND phường Văn Miếu 3544 2 3542 1726 1790 28 99,21% 0 0 0 0
UBND phường Vị Hoàng 1128 0 1128 111 1017 0 100,00% 0 0 0 0
UBND phường Vị Xuyên 4265 0 4265 3593 643 29 99,32% 0 0 0 0
UBND Thành phố Nam Định 4019 140 3879 3234 590 0 100,00% 160 0 0 35
UBND xã Lộc An 1920 1 1919 189 1725 5 99,74% 1 0 0 0
UBND xã Nam Phong 895 3 892 431 408 52 94,16% 0 2 2 0
UBND xã Nam Vân 1550 57 1493 779 768 2 99,87% 0 1 0 0
Top