• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
SỞ BAN NGÀNH
Cấp Huyện
Cấp xã
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 
UBND Huyện Vụ Bản
Địa chỉ :Đường Nam Yết, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Số điện thoại :0228.3821.626 hoặc 0916622678
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top