• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
SỞ BAN NGÀNH
Cấp Huyện
Cấp xã
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 
UBND Thành phố Nam Định
Địa chỉ :Số 10 Trần Đăng Ninh, TP Nam Định.
Số điện thoại :0228.3849224
Email :ubndthanhpho-namdinh@chinhphu.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top