• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
SỞ BAN NGÀNH
Cấp Huyện
Cấp xã
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 
 
UBND phường Bà Triệu
Địa chỉ :259 Đường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định.
Số điện thoại :02283.848.532
Email :pbatrieu.ndh@namdinh.gov.vn
Top