• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng

CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỘ Y TẾ 19009095 - SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH 0858789881 HOẶC 0393135113

Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Tỉnh Nam Định

 

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 175292 hồ sơ

- Đã xử lý: 163706 hồ sơ

99,9%

Đúng hạn
CỔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0228) 3988988 - Fax: (0228) 3631330.
Email: sotttt@namdinh.gov.vn