• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Bà Triệu 539 0 539 371 147 16 97,00% 0 5 0 0
UBND phường Cửa Bắc 501 0 501 336 155 9 98,20% 0 0 0 1
UBND phường Cửa Nam 459 0 459 213 160 86 81,26% 0 0 0 0
UBND phường Hạ Long 923 0 923 644 186 82 91,01% 3 8 0 0
UBND phường Lộc Hạ 1691 0 1691 1288 395 8 99,53% 0 0 0 0
UBND phường Lộc Hòa 1596 0 1596 1409 186 1 99,94% 0 0 0 0
UBND phường Lộc Vượng 808 0 808 287 420 98 87,83% 0 1 0 2
UBND phường Mỹ Xá 2614 0 2614 1537 1048 29 98,89% 0 0 0 0
UBND phường Năng Tĩnh 473 0 473 266 72 132 71,91% 1 1 0 1
UBND phường Ngô Quyền 423 0 423 259 155 3 99,28% 3 2 1 0
UBND phường Nguyễn Du 830 0 830 341 310 173 79,00% 3 3 0 0
UBND phường Phan Đình Phùng 770 0 770 426 275 61 91,99% 6 1 0 1
UBND phường Quang Trung 1976 0 1976 1662 295 12 99,39% 7 0 0 0
UBND phường Thống Nhất 1279 0 1279 940 322 16 98,75% 0 1 0 0
UBND phường Trần Đăng Ninh 2587 0 2587 294 2256 35 98,65% 1 0 0 1
UBND phường Trần Hưng Đạo 357 0 357 199 36 114 67,34% 0 2 4 2
UBND phường Trần Quang Khải 847 0 847 528 277 40 95,27% 0 2 0 0
UBND phường Trần Tế Xương 3744 0 3744 2156 1536 45 98,80% 6 0 0 1
UBND phường Trường Thi 1349 0 1349 784 511 53 96,07% 0 1 0 0
UBND phường Văn Miếu 2992 0 2992 275 2627 89 97,02% 0 0 0 1
UBND phường Vị Hoàng 577 0 577 28 539 10 98,27% 0 0 0 0
UBND phường Vị Xuyên 2102 0 2102 1811 280 11 99,48% 0 0 0 0
UBND Thành phố Nam Định 3187 0 3187 2521 623 0 100,00% 53 0 0 32
UBND xã Lộc An 1306 0 1306 105 1031 169 87,05% 0 1 0 0
UBND xã Nam Phong 323 0 323 114 204 3 99,07% 0 0 2 0
UBND xã Nam Vân 151 0 151 69 47 35 76,82% 0 0 0 0
Top