• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hải Hậu 2944 0 2944 2809 104 46 98,45% 35 0 2 1
UBND thị trấn Cồn 6 5 1 1 0 2 33,33% 0 4 0 0
UBND thị trấn Thịnh Long 3 0 3 1 1 1 66,67% 0 1 0 0
UBND Thị trấn Yên Định 335 0 335 273 62 1 99,70% 0 0 0 1
UBND xã Hải An 5 4 1 0 0 1 0,00% 0 4 0 0
UBND xã Hải Anh 1817 0 1817 1054 747 17 99,06% 0 1 0 0
UBND xã Hải Bắc 294 0 294 66 49 147 43,89% 34 1 0 0
UBND xã Hải Châu 7 6 1 1 0 0 100,00% 0 6 1 0
UBND xã Hải Chính 1977 0 1977 1399 541 43 97,83% 6 0 0 0
UBND xã Hải Cường 102 0 102 70 32 0 100,00% 0 10 0 0
UBND xã Hải Đông 343 0 343 209 85 50 85,47% 0 2 0 1
UBND xã Hải Đường 67 0 67 32 35 1 98,53% 0 1 0 0
UBND xã Hải Giang 5 3 2 1 0 0 100,00% 0 5 0 0
UBND xã Hải Hà 544 0 544 507 32 8 98,54% 0 0 0 0
UBND xã Hải Hòa 5 3 2 1 1 1 66,67% 0 3 0 0
UBND xã Hải Hưng 129 0 129 85 27 14 88,89% 5 2 0 0
UBND xã Hải Lộc 10 6 4 2 1 0 100,00% 0 8 1 0
UBND xã Hải Long 14 4 10 6 2 5 61,54% 0 7 0 0
UBND xã Hải Lý 93 0 93 60 33 0 100,00% 0 8 0 0
UBND xã Hải Minh 3 0 3 3 0 1 75,00% 0 0 0 0
UBND xã Hải Nam 14 13 1 0 1 0 100,00% 0 12 0 1
UBND xã Hải Ninh 68 0 68 40 28 2 97,14% 0 1 0 0
UBND xã Hải Phong 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Phú 10 8 2 2 0 0 100,00% 0 10 0 0
UBND xã Hải Phúc 7 5 2 1 0 0 100,00% 0 7 0 0
UBND xã Hải Phương 7 2 5 1 0 0 100,00% 0 7 0 0
UBND xã Hải Quang 558 0 558 460 88 10 98,21% 0 0 0 0
UBND xã Hải Sơn 5 3 2 2 0 0 100,00% 0 5 0 0
UBND xã Hải Tân 1141 0 1141 874 259 11 99,04% 0 1 0 0
UBND xã Hải Tây 14 9 5 2 0 6 25,00% 0 8 0 0
UBND xã Hải Thanh 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Toàn 124 0 124 68 56 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hải Triều 5 2 3 1 0 0 100,00% 0 4 0 1
UBND xã Hải Trung 712 0 712 403 269 38 94,65% 2 2 0 0
UBND xã Hải Vân 411 0 411 247 164 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Xuân 109 0 109 71 38 2 98,20% 0 0 0 0
Top