• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Thông báo: 18h hôm nay 29/05 đến 18h 31/5 tạm dừng Cổng DVC trực tuyến để bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Tỉnh Nam Định

 

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 43798 hồ sơ

- Đã xử lý: 40195 hồ sơ

98,7%

Đúng hạn
CỔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0228) 3988988 - Fax: (0228) 3631330.
Email: sotttt@namdinh.gov.vn